DPH u pozemků

DPH při prodeji stavebních pozemků


Představte si obvyklou situaci…zdědili jste pozemek, na kterém dle Územního plánu obce lze stavět. Napadne Vás – prodám jej. Budu platit DPH? Jelikož je pozemek velký a vhodný pro stavbu více domů, rozdělíte jej, uděláte cestu a přivedete inženýrské sítě. Budete teď platit DPH?
 
Finanční úřad má v tomto jasno!
 
V této situaci bohužel neznalost zákona neomlouvá a pro zúčastněné bývá toto opomenutí drahé. Velmi drahé. Proč? Protože ačkoliv se Vám to může zdát nelogické, i soukromá osoba bez IČO a neplátce DPH může mít v této situaci povinnost zaplatit státu DPH.
 
Podívejme se nyní na obě situace, které jsou popsány výše.
1)    Zdědili jste pozemek, na které je možné stavět a prodáte jej, tak jak je.
Tady mám pro Vás dobrou zprávu. U této situace se Vás platba DPH netýká. Finanční úřad na tuto situaci pohlíží tak, že se jedná o příležitostný prodej a pouhý výkon vlastnického práva, což nelze považovat za ekonomickou činnost ve smyslu zákona o DPH.
2)    Zdědili jste pozemek, rozdělili na jednotlivé stavební parcely, přivedli inženýrské sítě a pozemky následně prodali.
Tady už je to složitější. V této situaci na to Finanční úřad pohlíží jako na soustavnou činnost prováděnou za účelem dosažení, zajištění a udržení příjmů (definice ekonomické činnosti dle zákona o DPH). A pokud při prodeji prodejní cena pozemků přesáhla 1 milion Kč (což je při cenách stavebních pozemků velmi pravděpodobné) máte povinnost se registrovat u FÚ jako plátce DPH a to i přes to, že nejste podnikateli s IČO.
 
Tyto situace jsou opravdu velmi časté a věřím, že mezi Vámi je pár, kteří se s podobnou situací potkali. Postupovali jste správně? Pokud ano, gratuluji. Ale ještě nejásejte…nezapomněli jste po prodeji se přihlásit k platně daně z příjmů? Byli jste opravdu od platby této daně osvobozeni? Ale o tom až zase příště.
 
Pokud řešíte prodej své nemovitosti a nejste si jisti všemi svými (nejen daňovými) povinnostmi, ozvěte se mi a já Vám rád s prodejem pomůžu.

petr psotka